Welkom 

   Welkom op de website van de Mechelse Historische Tijdingen, een elektronische publicatie voor geschiedschrijving over de stad en de oude heerlijkheid Mechelen.

Vanwaar ".MHT" als hoofdnaam van deze e-publicatie (een e-schrift, want tijdschrift mogen we het niet noemen, vermits er geen vaste periodiciteit is) en website? MHT is uiteraard de afkorting van de naam van dit e-schrift, maar met een punt ervoor is het ook de extensie voor een gearchiveerde webpagina (een MHTML, afkorting van MIME HTML), waarbij de ganse inhoud in één enkel bestand opgeslagen wordt. Het wordt gebruikt door Internet Explorer en MS Word, maar is met een add on ook mogelijk in Mozilla Firefox e.a. browsers (in Google Chrome kan je het opslaan met extensie .MHTML). Er bestaan programma's om ze ook weer naar een gewoon HTML-bestand om te zetten.
Opmerking: in de nieuwe Quantum-versie van Firefox kunnen vanaf oktober/november 2017 noch MHT-bestanden noch hun eigen MAFF-bestanden (Mozilla Archive Format) nog geopend worden en moet men de Save Page WE add-on gebruiken om volledige webpagina's in één enkel HTML-bestand te bewaren ("Webpagina, compleet", met dezelfde extensie HTM of HTML als voor "Webpagina, alleen HTML", wat uiteraard heel verwarrend is), met allerlei beperkingen en nadelen. Het is niet belangrijk voor onze site - wij gebruiken ".MHT" slechts als een symbolische naam - en het waren ook geen officiële standaarden, maar het is jammer dat het de bewaarder van ontelbare zulke archiefbestanden moeilijk gemaakt wordt. Het toont de vluchtigheid aan van het internet, het nadeel van digitale archivering en de noodzaak aan richtlijnen (we verwijzen hier voor naar de publicaties met richtlijnen en adviezen van het Expertisecentrum eDAVID vzw, een onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren (Digitale Archivering In Vlaamse Instellingen en Diensten).

Het is voor ons een symbool voor de noodzaak om studies snel op het internet gratis en voor iedereen ter beschikking te stellen via een gemakkelijk raadpleegbare HTML-pagina (met interactieve mogelijkheden) en ze ook archiveerbaar te maken, liefst in ook een gemakkelijk afdrukbare vorm, wat de vlotte verspreiding moet vergemakkelijken De gebruiker kan de functionaliteit van de webpagina behouden door ze als zo'n MHT op te slaan of kiezen voor de PDF-vorm. Een goede tekstverwerker kan in een handomdraai zijn normaal formaat omzetten naar een HTML of een PDF zodat het voor de auteur nauwelijks extra werk betekent.

De oude heerlijkheid, één der Zeventien Provinciën der Nederlanden, bestond uit de stad, het district (de dorpen Hever, Muizen [met het gehucht Hofstade], (Neer-)Hombeek, Leest en Heffen en de gehuchten Hanswijk, Geerdegem, Adegem of Auwegem met Winket, Battel, Pennepoel, Nekkerspoel en Nieuwland) plus dan nog het ressort (een aparte enclave), bestaande uit het dorp en de heerlijkheid van het Land van Heist-op-den-Berg en het dorp en de heerlijkheid Gestel.

De huidige fusiegemeente omvat het ressort natuurlijk niet meer en Hever hoort nu bij Boortmeerbeek, maar wel de stad Mechelen (de binnenstad plus de buitengehuchten) en de dorpen Heffen, Hombeek (inclusief Ophombeeck, dat vroeger tot het hertogdom Brabant behoorde), Leest, Muizen en Walem (in 't AR een vrijheid die behoorde tot de baronie Duffel, welke baronie een deel was van het Land van Mechelen, hetwelk onder het hertogdom Brabant viel).

We willen niet in het vaarwater van lokale heemkundige kringen komen. In principe is onze geografische ruimte beperkt tot de binnenstad met haar buitengehuchten; de gemeente vóór de fusies van 1977 dus. Vermits de bestuurlijke entiteit ooit groter was en nu weer is, is zo'n strikte scheiding niet altijd mogelijk. In zoverre het betrekking heeft op "Mechelse" geschiedenis, willen we studies over de dorpen dus evenmin uitsluiten.

De e-publicatie staat open voor allerlei disciplines binnen het traditionele domein van de historicus (kerkgeschiedenis, economische geschiedenis, ...), maar ook kunst- en literatuurgeschiedenis en archeologie. Qua aard zijn zowel studies welkom, als biografieën, bibliografieën, genealogieën, inventarissen en boekrecensies. Ook ideeën voor een startend onderzoek (met vraag voor hulp) of aanmeldingen/verslagen van een lopend onderzoek zijn welkom. Het interactieve staat immers centraal.