titel tabel

Je kan je registreren indien je wenst verwittigd te worden wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt: registratieknop

Download een pictogram voor een bureaublad-snelkoppeling: favicon-download-gif

Nr. Datum Titel Auteur (te contacteren) Aard Synopsis HTML lezen PDF downloaden Opmerkingen
1 2016/7 De Mechelse Beeldenstorm in de literatuur van de 16de eeuw tot nu. 450 jaar sociaal-historische verrechtvaardigingen. Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 1 art. 1 1.pdf 1-opmerkingen
2 2016/8 Een bibliofiele brief uit Leuven aan kanunnik Geraard Dominicus de Azevedo Coutinho y Bernal (3 juli 1771). Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 2 art. 2 2.pdf  
3 2016/8 Is het nu Thabor of Blijdenberg? Vergissingen van onze negentiende-eeuwse tekenaars Jan-Baptist de Noter en August Van den Eynde. Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 3 art. 3 3.pdf 3-opmerkingen
4 2016/8 Politiek archief van Justin Van Moer (1946-heden), gewezen politiek secretaris van de federatie Mechelen en lid van het Centraal Komitee van de Kommunistische Partij van België, 1966-1994, gedeponeerd in 1985 en 2015. Analytische inventaris met nadere toegangen. Verstrepen (Hugo F. J.) Inventaris syn. 4 inl. 4 4.pdf 4-opmerkingen
5 2016/12 Het einde van de Mechelse Xaverianen (1859-2012). Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 5 art. 5 5.pdf  
6 2017/6 Ontdekking van een schuldbekentenis uit 1284 tussen de stad Mechelen en twee Lombarden uit Asti. Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 6 art. 6 6.pdf 6-opmerkingen
7 2018/4 Dit hebbe ick selver gesien. Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief. Verstrepen (Hugo F. J.) Inventaris syn. 7   7.pdf 7-opmerkingen
8 2018/6 Sprokkelingen I:
1) Leo De Wulf (Petegem 1822 - Mechelen 1895), een vergeten dichter, “terug in Rombouts stede” (1867)
2) Johannis dicti Lumbart supra Melanam (1268)
3) Apotheker/griffier Jan Baptist Rymenans (1748-1840) en het Liedeken van den Mechelschen Roep
4) De manebranden van Sint-Romboutstoren van 1687 en 1842 en de torenval-klucht van 1737
Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 8 art. 8 8.pdf 8-opmerkingen
9 2018/10 Van “internationale” tot “incident”. Duizend-en-één titels over een onvoltooide revolutie. Selectieve bibliografie van de KPB en haar voormannen en belangrijke militanten – De « l'internationale » à « l'incident ». Mille et un titres sur une révolution inachevée. Bibliographie sélective du PCB et de ses dirigeants et militants clés. Verstrepen (Hugo F. J.) Bibliografie syn. 9   9.pdf 9-opmerkingen
10 2019/9 Dit hebbe ick selver gesien. Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief. Tweede, herziene uitgave. Verstrepen (Hugo F. J.) Inventaris syn. 10   10.pdf 10-opmerkingen
11 2019/9 Nadere toegang tot de verzamelband Mechelsche kloeke daden 2 (Stadsarchief Mechelen, V 1108). Verstrepen (Hugo F. J.) Inventaris syn. 11   11.pdf 11-opmerkingen
12 2020/1 De grofschilder en zijn religieuze poppetjes. Een vergelijking tussen de aquarellen van Jan Frans Mardulyn en die van zijn imitator August Van den Eynde. Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 12 art. 12 12.pdf 12-opmerkingen
    Extra bestand, met de foto's van Van den Eynde's tekeningen in hogere resolutie: Kerkelijke klederdrachten. Aquarellen door August Frans Van den Eynde (vrij naar Jan Frans Mardulyn). Uit: Stadsarchief Mechelen, DD (Geschied- en oudheidkundige bijdragen), S II (VI) (Kerkelijke), nrs. 1-3: kroniek van pastoor Thijs in een afschrift van August Frans Van den Eynde (foto's Hugo Verstrepen).         12_bijlage.pdf  
13 2020/1 Van “internationale” tot “incident”. Duizend-en-één titels over een onvoltooide revolutie. Selectieve bibliografie van de KPB en haar voormannen en belangrijke militanten. Tweede, verbeterde en vermeerderde uitgave – De « l'internationale » à « l'incident ». Mille et un titres sur une révolution inachevée. Bibliographie sélective du PCB et de ses dirigeants et militants clés. Seconde édition, améliorée et augmentée. Verstrepen (Hugo F. J.) Bibliografie syn. 13   13.pdf 13-opmerkingen
14 2021/2 Sprokkelingen II:
1) Willebroekenaar Frans Peeters (1915-2000), paswerker, communistisch weerstander en conciërge van het Fort van Breendonk
2) De vernieuwde Communistische Partij(en) van België. Een geval van gespleten persoonlijkheid of van een gespleten nagel?
3) Het spotschrift over de jubileumviering – na 30 jaar, op 27 januari 1717 - der Mechelse torenbrand
Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 14 art. 14 14.pdf 14-opmerkingen
15 2021/5 Sprokkelingen III:
1) Het metropolitaan exemplaar van de pauselijke bevestigingsbulle voor kan. J. B. de Smet, Mechels penitencier en elect-bisschop van Ieper, 03/02/1721
2) Een vergeten biografietje van Jean-Baptiste Joseph De Bay, “by den vremdling beroemdheyd bekomen
3) De amoureuze hoedenmaker en de broek van de orangistische advocaat. Een grappig voorval in de Capucijnenhof in 1818
4) Het raadsel van de “dans-merckten”, zo schadelijk aan de zuiverheid. Een etymologisch, semantisch en historisch onderzoek
Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 15 art. 15 15.pdf 15-opmerkingen
16 2021/6 Begijntjes zongen en dansten wél! Enkele strenge maatregelen uit de 17de en 18de eeuw tegen begijntjes van het Mechels Groot (en Klein) Begijnhof die veel te vrolijk waren en andere “abusen ende misbruyken Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 16 art. 16 16.pdf 16-opmerkingen
17 2021/7 Sprokkelingen IV:
1) Deser Stadts lasten door de menighvuldigheijt des Cloosters. De franciscaanse slotzusters kregen in het zeventiende-eeuwse Mechelen tweemaal te horen dat men alhier nyet en sal admitteren een clooster van de Annonciaeten
2) Het gevaar van drank en vrouwen. Schandaaltjes bij de Mechelse dominicanen in de 17de en 18de eeuw
Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 17 art. 17 17.pdf 17-opmerkingen
18 2021/10 “Liedeken op de zeven hooft zonden” Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 18 art. 18 18.pdf 18-opmerkingen
19 2023/02 1) In Memoriam Justin Van Moer (° Willebroek 31/08/1946 – † Mechelen 20/06/2022)
2) Justin Van Moers († 2022) tekstuitgave, bronnenstudie en vertalingen (Nederlandse, 2000; Engelse, 2002) van Decimus Ausonius Magnus, Cento Nuptialis
Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 19 art. 19 19.pdf 19-opmerkingen
20 2023/5 Gaudet Mechlinia stultis” … maar wie waren dan die “Mechelsche zotten”? Een locofaulistisch anachronisme Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 20 art. 20 20.pdf 20-opmerkingen
21 2023 Nog af te werken door het overlijden van de co-auteur Van Moer (Justin) en Verstrepen (Hugo F. J.) Studie syn. 21 art. 21 21.pdf 21-opmerkingen
22 2023/9 Nadere toegang tot het archief (parochiaal en kerkfabriek) van de parochie van het H. Hart te Mechelen (1897-2014) en de dossiers betreffende neven- en herbestemming van de kerk, de pastorie en het roerend erfgoed (2014-2023) Verstrepen (Hugo F. J.) Inventaris syn. 22   22.pdf 22-opmerkingen
23 2024/1 Dit hebbe ick selver gesien. Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief. Derde, herziene uitgave. Verstrepen (Hugo F. J.) Inventaris syn. 23   23.pdf 23-opmerkingen