Beschrijving van de frameset 

   Hoewel frames niet aanbevolen werden in HTML4 en in HTML5 helemaal geen tags meer zijn, hebben we hier voor het gebruiksgemak toch voor frames geopteerd, omdat de lezer zo het beste overzicht behoudt.

   De site werd bewust heel eenvoudig van structuur gehouden: schets structuur frameset .

   De achtergrond die op alle frames doorloopt is gebaseerd is op het plan van 1581 (G. Braun en F. Hogenberg, Urbium praecipuarum totius mundi, liber tertius, Keulen, 15811, plaat 12a) [zie ook de ongekleurde versie in Theatrum Urbium Celebriorum totius Belgii sive Germaniæ Inferioris. Pars prior, Amsterdam, 1657, p. 44].

   De bovenste rij van de frameset werd het "topframe", met daarin het embleem van het e-zine (of beter de website ervan). Dit embleem is gebaseerd op het iets oudere plan uit dl. 1 van de reeks van Braun en Hogenberg (Civitates orbis terrarum, 15721, nr. 18c) [zie ook weer de ongekleurde versie in Urbium (...), p. 41].

   De tweede rij is opgesplitst in het "menuframe" links en ernaast het "tekstframe".

   Het menuframe bevat uiteraard het menu met koppelingen waarvan de bijhorende pagina zal verschijnen in het tekstframe. Ook "Contact" opent daar een formulier om de redactie een mailtje te sturen.

   De startpagina van het tekstframe is de "thuispagina" met slechts het logo (wapenschild) van de .MHT, geflankeerd door de wapenschilden van het grote plan van Braun & Hogenberg (links dat van Filips II en rechts dat van Mechelen). Een klik op het embleem in het topframe doet deze startpagina weer verschijnen in het tekstframe. Het wapenschild is gebaseerd op het elementaire Mechelse wapen (drie palen van keel op een veld van goud), met bovenop het zwaard uit het ruiterzegel van Wouter II Berthout uit 1180 en de kromstaf uit het zegel van 1268, verwijzend naar de prins-bisschop van Luik als heer van Mechelen. De éénkoppige Duitse adelaar in het hartschild verwijst naar de verheffing van de heerlijkheid tot graafschap in 1490; het balkje erboven is een fantasietje om de korte tijdschrifttitel erin op te nemen.
   De tabel met de bijdragen opent ook in dit tekstframe en de koppelingen daarin eveneens, behalve die met de PDF's, waarmee je kan downloaden.

   Externe URL's openen in een nieuw venster.