Creatieve vrijheid 

    De "peer review" zorgde voor de noodzakelijke kwalitatieve controle, maar daarnaast zijn we allemaal al geconfronteerd geweest met het "kwantitatieve scheermes". Naarmate de kosten van zowel papier als drukken stegen, moesten we nieuwe systemen bedenken om onze verwijzingen onbegrijpelijk kort te houden en werden vele paragrafen geofferd in het vuur van de financiële Moloch. In een virtueel tijdschrift (of een seriële publicatie zonder vaste periodiciteit) krijgen de woorden die we nodig achten voor onze probleemstelling en bewijsvoering opnieuw voorrang op betaalbaarheid en verkoopbaarheid.

   We hoeven ook geen afgerond pakketje meer aan te bieden.  Reacties van collega's - die nu veel sneller kunnen volgen - kunnen gemakkelijk verwerkt worden in een nieuwe versie. Het hoeft immers niet opnieuw gezet te worden en je hebt ook geen auteursrechten afgestaan.

    Je hoeft je niet te houden aan allerlei redactionele richtlijnen (elk systeem is aanvaardbaar, mits duidelijk en consequent toegepast) en lectoren gaan ook niet ongevraagd en naar eigen inzichten wijzigingen aanbrengen.